Tevékenységeink

Társaság bejegyzett fő tevékenysége, mint közhasznú tevékenység: tudományos tevékenység, kutatás.

Egyéb közhasznú tevékenysége:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • Kulturális tevékenység,
 • Környezetvédelem,
 • Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
 • Közrend és közlekedésbiztonság védelme,
 • Fogyasztóvédelem,
 • Elektronikus közszolgáltatás alapszolgáltatásként történő biztosítása.

A nonprofit közhasznú gazdasági társaság alaptevékenységei:

 • Az alapító képzéshez kapcsolódó képzési területeken, tudományterületeken alap-, alkalmazott és kísérleti kutatásokat és fejlesztéseket, tudományszervezést, technológiai innovációt, valamint oktatást támogató egyéb kutatást végez.
 • Nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével, az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek fejlesztésével hozzájárul az alapító által képzett hallgatóknak az értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
 • Az oktatás és a kutatás színvonalas ellátásához szükséges nemzetközi kapcsolatait fejleszti és ápolja.
 • A nonprofit szervezet által végzett kutatói és tudományos tevékenység eredményét megjeleníti az  alapító által használt tankönyv- és jegyzetkiadás területén, valamint a kutatói és tudományos tevékenység eredményeként taneszköz fejlesztéseket végez.
 • Az alapító oktatási intézmény hallgatói körének elősegíti a kulturális és sportolási lehetőségeit.
 • Elősegíti az alapító szakmai felsőfokú képzését.
 • Az alapító képzési struktúrájához kapcsolódó tudományterületeken kultúraművelés és fejlesztés, művészeti szaktanácsadói és egyéb tevékenység, műszaki és természettudományi kutatás és kísérletfejlesztés, szakmai tervezés, tanácsadás, növénytermesztési szolgáltatás és tanácsadás, állattenyésztési szolgáltatás és tanácsadás végzése.
 • Az alapító gyakorlati képzésének kialakítása, szervezése, elősegítése. A gyakorlati képzőhelyek fenntartásának elősegítése.
 • Élelmiszeripar, gépészet, informatika, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, környezetvédelem-vízgazdálkodás, közgazdaság, közrend-közlekedés, mezőgazdaság ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalom egyéb szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképzés elősegítése.
 • Az Alapítóval és az együttműködő partnerekkel a Merkating Nonprofit Kft mindent megtesz a tudatos pénzügyi fogyasztói magatartás elterjesztésében valamint a fogyasztók tájékozottságának érdekében pénzügyi fogyasztóvédelmi oktatások és tájékoztatók szervezésében működik közre.
 • Kiemelt feladatának tekint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek pénzügyi tudatosságának feltérképezését – oktatási tananyag és tanulmány készítés –  és minél szélesebb körben – akár országos – történő tájékoztatását amire megragad minden  fórumot és lehetőséget.