SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2019/2020 ÉV I. FÉLÉV

TISZAROFFI ÖSZTÖNDÍJ ÉS TISZAROFFI TOVÁBBTANULÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATBAN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEKRŐL

A PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SAPIENTIAE ALAPÍTVÁNY

székhely: 1014 Budapest, Úri utca 21.

statisztikai számjele: 19050230-8559-569-01

bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0012645

mint támogatótól – továbbiakban: Támogató –,

a MERKATING INNOVÁCIÓS ÉS TANÁCSADÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

székhely: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.

adószám: 14295481-2-16

cégjegyzékszám: 16-09-010034

számlaszám: 10918001-00000028-86390004

képviselő: Dr. Szakács Attila

mint Támogatott – továbbiakban: Támogatott – 2019/2020 tanévre vonatkozóan a 94/2019.(09.27) számú kuratóriumi határozat szerint a  49 997 991-Ft támogatásra találták méltónak. Ebből 25.000.000-Ft került I. félévre átutalásra a Támogatott részére.  A 2019. szeptember 1. és 2020. január 31. napja közötti időszakban a mellékletek alapján került az összeg felhasználásra.

A kuratóriumi döntés értelmében a 2019/2020 tanévre vonatkozóan 54 egyetemistára és 19 középiskolásra terveztünk Ösztöndíjat és járulékokat, valamint kapcsolódó költségeket fizetni. Ösztöndíjat 1. félévben 57 egyetemistának és 22 középiskolásnak tudtunk odaítélni. A sávos támogatásnak köszönhetően a jobb tanulók magasabb (maximum) támogatásban részesülhetnek: egyetemistáknál 50 EFt, PhD 100  EFt, míg a középiskolásoknál 30 EFt/hó (félévente 5 hónap). A  kevésbé jó tanuló egyetemistáknál is minimum 35 EFt, míg a középiskolásoknál 20 EFt/hó ösztöndíjat kaphattak támogatásként a tanulmányaik folytatásához. Az eddig felhasznált összeg az alábbi 1. sz. táblázat szerint:

Költségvetési sor megnevezése Tervezett összeg Tervezett összegből felhasznált összeg
Ösztöndíj (57 egyetem és 22 fő középiskolás részére) járulékkal együtt  Egyetemisták:  37 323 558

középiskolások:  7 879 433

Egyetemisták:  17 980 875

középiskolások: 3 939 704

Személyi jellegű kiadások 2 045 000 1 197 433
Rendezvényszervezés (Expo Stúdió ’97 Kft.) 360 000 120 000
Adminisztrációs költségek-könyvelés (pl. Tax Team Novus Kft., banki, egyebek 2 390 000 1 178 828
Összesen 49 997 991 24 416 840

 

 1. táblázat

A PADS Tiszaroff ösztöndíj program 2019-20-as tanév I. félévének záró rendezvényét tartották meg 2019.02.27-én és 02.29-én Rákóczifalván  a Varsány Közösségi Ház dísztermében.

Esemény: a Pallas Athéné Domus Sapientiae Alapítvány és a Merkating Nonprofit Kft. által szervezett „Tiszaroffi Ösztöndíjpályázat” és a „Tiszaroffi Továbbtanulási Ösztöndíjpályázat” közös rendezvénye, amely a 2018/2019-os tanév I. szemeszterének a lezárása és a II. félév indítása is volt.

A rendezvény időpontja:        2020. február 27. csütörtök, 15.30 – 18:00 (Középiskolások)

A rendezvény időpontja:        2020. február 29. szombat, 09.30 – 12:00 (Egyetemisták)

A rendezvény helyszíne:        Varsány Közösségi Ház Díszterme                                                                                                    (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10, I. emelet)

Meghívott szakmai vendégek, előadók:  

 • Horváth Péter – Pénzügyi szakértő
 • Királyházi Andor – Hiteles pénzügyi tanácsadó
 • Szakács Attila, ügyvezető, Merkating Nonprofit Kft.
 • Túróczi Imre – Rákóczifalva Polgármestere

A rendezvény programja:

 • Köszöntő – Dr. Szakács Attila v. Királyházi Andor
 • Bevezető gondolatok – Királyházi Andor
 • Pénzügyi Tudatosság – bevezetés az alapokba és a pénzügyi tervezésbe – Horváth Péter
 • A „Tiszaroffi Ösztöndíjpályázat” és a „Tiszaroffi Továbbtanulási Ösztöndíjpályázat” eredményei, tapasztalatai – Dr. Szakács Attila, ügyvezető és Királyházi Andor Merkating Nonprofit Kft.
 • Kérdőív kitöltése a tanulók és hallgatók eddigi tapasztalatairól

Köszöntő

Királyházi Andor, szakértő, Merkating N Kft

Királyházi Andor köszöntötte a jelenlevőket majd hangsúlyozta a tudatos magatartás szerepét a pénzügyi területen is. A felsőoktatás átszervezése folyamatban van. Mindenki keresi azokat az intézményeket melyek életszerű, gyakorlatias tudást adnak a diákoknak. A Debreceni Egyetem Szolnoki campusán erre egyértelmű válaszokat tudnak adni az érdeklődőknek. Azoknak is, akik hátrányos helyzetű településekről érkeznének. Ezért hívták életre az oktatásban résztvevők részére azokat a pályázati forrásokat, amelyek minél több fiatalt segítsenek abban, hogy az anyagi problémák  ne legyenek akadályai a továbbtanulásnak. A végzett szakemberek legjobbjainak a pénzügyi szférában munkalehetőséget is kínálnak, emellett továbbképzési lehetőség kapcsolódhat bel- és külföldön egyaránt.

 

Bevezető gondolatok

Királyházi Andor szakértő, Merkating N Kft

Napjainkban ugyanúgy fontos a tudás, mint régebben. Ez az, amit soha nem tud elveszíteni az ember. Mindig érték volt és az is marad.

Az viszont tetten érhető a jelen világunkban, hogy a technológia olyan rohamos fejlődésen megy keresztül, hogy a tegnap megszerzett információ, ill. tudás tehet holnap már elavult. Az elektronika, az IT, a robotika már most átszövi a mindennapjainkat. Elég csak a nemsokára induló azonnali utalásokra gondolni hová lehet még fejlődni. Elég csak az e-mail címet beírnunk és már mehet is az utalás.

 

Pénzügyi Tudatosság – bevezetés az alapokba és a pénzügyi tervezésbe

Horváth Péter – Pénzügyi Szakértő

Bankügyek a minden napokbanCélunk volt az előadás során a tudatos pénzhasználat elemi ismeretének átadása, érzékenyítés a tudatos pénzkezelési mód választására, alkalmazására.

Az aktuális pénzforgalmi, pénzkezelési változásokra a figyelem felhívása. (pl. azonnali átutalás, fin tech technológiák egyre markánsabb megjelenése, …)

Tartalma:

 • Milyen fizetési módot válasszunk? Csekk, kártya, készpénz?
 • Melyik bankot válassza a fogyasztó?
 • Mi a lakossági folyószámla?
 • A bankszámla nyitás menete.
 • Mikor válasszuk az átutalást.
 • Lehetséges banki szolgáltatások.
 • A bankkártyák költséghatékony használata.
 • Elektronikus bankolás előnyei-hátrányai. Esetleges kockázatok és ennek kezelése!

Az előadó figyelmébe ajánlotta a jelenlévő fiataloknak az MNB, a Pénzügyminisztérium bárki részére ingyenes elérhető webes szakmai felületeit.

Az MNB webportálon a napi aktualitások szintjén kaphatnak hiteles információkat a pénzügyi szolgáltatásokról, kalkulátorok segítik a családi költségvetés, bankválasztás, hitelezés lehetőségeit, buktatóit. Lemérhetik tudásukat a pénzügyi intelligencia teszteken.

Napjaink visszaköszönő témaköre a pénzügyi fogyasztóvédelem. Példákon keresztül mutatta be, hogy a családokat esetenként tönkre tevő problémák napjainkban is élő utóhatása a hitelezési ismeretek hiányából eredtek. Ezeket tudással a fiatalok kerüljék el.

„Tiszaroffi Ösztöndíjpályázat” és a „Tiszaroffi Továbbtanulási Ösztöndíjpályázat” eredményei, tapasztalatai

Dr. Szakács Attila és Királyházi Andor Merkating Nonprofit Kft.

Az ismertetőben elhangzott, hogy jó, hogy megint viszonylag sok fiatal részt tudd venni ezen rendezvényen. A két alkalommal 60 főt is meghaladta a jelenlevők létszáma. Ők azok, akik többet szeretnének az élettől és nagyobb eredményeket szeretnének egy-egy szakmában elérni.

Köszönetet mondunk újból az MNB által létrehozott támogató alapítványt képviselő szakembereknek, hogy a fiatalok céljaihoz az ösztöndíj pályázatok hathatós anyagi támogatást tudnak adni. Ez az a térség és Ők azok a fiatalok aki a hátrányból ezen segítséggel már előnyt tudnak kovácsolni.

Ezek: Tiszaroff, Tiszabura, Tiszagyenda, Kőtelek, Tiszasüly, Tiszabő fiataljai.

2019-20 oktatási év I. félévben az MNB, a Merkating NKft. támogatása által:

 • 22 fő középfokú intézményi diák,
 • 53 fő felsőfokú intézményi hallgató,
 • 4 fő PhD jelölt kapott támogatást a PADA pályázati rendszer támogatottjaként.

Újból az itt lévők figyelmébe ajánlottuk, hogy a közgazdasági, pénzügyi szakterület mellett egyre nagyobb fontossággal bír a pénzügyi fogyasztóvédelmi terület megismerése, népszerűsítése fejlesztése.

Az MNB egyik együttműködő partnere a Merkating N Kft. A lakosság legjobban érintett rétegei: hátrányos helyzetűek, közfoglalkoztatottak, pályakezdők, családalapító fiatalok kiemelt támogatása ugyanolyan fontos, mint a fiatalok oktatás támogatása.

Kérdőív kitöltése a tanulók és hallgatók eddigi tapasztalatairól

A rendezvényre érkezett támogatott fiatalok között kiosztásra került az MNB és a Merkating NKft. által összeállított kérdőív.

A kérdések összeállításakor az volt a cél, hogy az általános pénzügyi ismeretek szintjét felmérjük.

A kérdőívek feldolgozása a következő időszakban történik.

Szolnok, 2020. 03.04.

2019-2020-as tanév II. félév

T. Hallgatók!

 

Örömmel értesítjük Önöket a következőkről!

 

2019-2020-as tanév II. félévére pályázható a „Tiszaroffi ösztöndíj pályázat” a felsőoktatásban, a PhD tanrendben tanulóknak, ill. középiskolában a 11-12. osztályban tanulók részére

A 2019/2020 tanévre elkészült az új 2019/2020 II. félévre szóló Tiszaroffi ösztöndíj pályázati kiírás, mind a felsőoktatásban mind a középiskolás képzésben (utolsó és utolsó előtt évfolyamosok részére) részt vevők részére.

A középiskolásoktól a Doktori képzésben résztvevőkig mindenki számára nyitott a program. Mindkét pályázati formát és feltételeket küldjük Önöknek és kérem, osszák meg. Ezáltal is minél több érdeklődőhöz elkerüljön ez az információ!!!!!

Ezen anyagok a www.merkating.hu weboldalunkon és a Marketing NKft. Facebook oldalán is megtalálhatóak. Pályázati elbíráláshoz mindenkinek meg kell minden anyagának lenni.

Kérem mindenki a rávonatkozó pályázati úrlapot és mindenkire egyformán vonatkozó GDPR adatvédelmi tájékoztatót töltse ki és küldje be.

A kisérő levélben, amiben leírhatnak minden egyéb Önök mellett szóló érveket, mint pl. miért szükséges Önöknek ez az ösztöndíj, ill. miért Önöket támogassa az alapítvány. A tárgy részébe a kisérő levélbe be kell írni a pályázó nevét és azt, hogy középiskolás vagy felsőoktatás, valamint hányadik félévben tanul.

Kérem siessenek az anyagok ill. a jelentkezések leadásával. 

A jelentkezés beadásának határideje 2020.02.17-e.

Ezután beérkezett jelentkezéseket nem tudjuk befogadni.   

 

Üdvözlettel

 

Merkating Nonprofit Kft.

E-mail:fogyasztovedel.merkating@gmail.com

19-20 II Adatvédelmi táj GDPR –

Merkating 19-20 II Pályázati kiírás_felsőoktatás

19-20 II Pályázati kiírás_továbbtan közép

19-20 II Pályázati űrlap_felsőoktatás

19-20 II Pályázati űrlap_továbbtan közép

2019-2020. II. f.év tájékoztató